Friday, October 15, 2010

Maksud Perkakasan | Hardware Komputer


Perkakasan (hardware) komputer merujuk kepada bahagian-bahagian yang membentuk komputer yang lengkap. Perkakasan komputer juga dikenali sebagai peranti (device). Istilah perkakasan atau peranti merujuk kepada keseluruhan peralatan fizikal pada sebuah komputer, dan perisian (software) menyediakan arahan kepada perkakasan untuk melaksanakan kerja komputer. Kadangkala perbezaan perkakasan (hardware) dengan perisian agak kabur, terutama apabila merujuk kepada firmware. Firmware ialah perisian yang dipasang ke dalam perkakasan (hardware). Komputer mengandungi komponen perkakasan seperti berikut:

* Papan Induk (Motherboard) yang memegang CPU, memori utama dan komponen lain. Ianya mengandungi slot-slot untuk Kad tambahan
* Bekalan Kuasa (Power Supply) – peti kuasa yang mengandungi transformer, pengawal voltan dan kipas.
* Pengawal Storan, bagi IDE, SCSI dan storan lain, yang mengawal Cakera keras, Cakera Liut, CD-ROM dan pemacu lain. Pengawal storan boleh didapati pada motherboard, atau kad tambahan.
* Pengawal Grafik yang mengeluarkan output untuk Monitor
* Cakera keras, cakera liut dan pemacu lain, untuk simpanan data
* Pengawal antaramuka – port selari (parallel), bersirin(serial), USB, Firewire; bagi menyambung komputer dengan perkakasa luaran seperti Pencetak atau Pengimbas
* Senibina komputer
o Unit Pemproses Pusat – CPU
o Papan Induk
* Storan
o Cakera Liut (Floppy Disc)
o Cakera keras (Hard Disk)

o Cakera keras (Hard Disk)
o Disket
o Thumb drive @ Pen Drive
o Kad Memori
o RAM
* Input-Output
o CD-ROM
o Papan kekunci (Keyboard)
o Monitor
o Tetikus (Mouse)
o Pembesar suara (Speaker)
o Pengecaman pertuturan berkomputer (Computer Speech Recognition)
o DVD-ROM
o Tablet Digital
o Kad Grafik
o Kayu ria (Joystick)
o Pad ria (Joypad)
o Modem
o Kad Rangkaian (Network Card)
o Pelakar (Plotter)
o Pencetak (Printer)
o Pengimbas (Scanner)

0 ulasan:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

  ©Template by FS SKBR.